Nyomtatás

Csorna búcsú

Csorna város Győr -- Moson -- Sopron megyében, a Rábaköz fővárosa, gazdasági és kulturális központja. A Szent Mihályról elnevezett premontrei prépostságát 1180 körül alapították a településen. A premontreiek búcsújáró templomán különböző korok építészeti jegyei láthatók, Tornya középkori eredetű, berendezése barokk. Szent Mihály arkangyal, az ősi prépostság névadója román kori kődomborművön szerepel. . Középkori eredetű a tornya a szentély mögött, ám berendezése barokk. Az előcsarnokban levő román kori kődombormű az ősi prépostság névadóját, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. A Szerecsen Mária néven emlegetett kegyképét Morvaországból hozták. A kép előtt történt csodás gyógyulások hatására indultak meg a zarándoklatok. Az 1700-as évek végén pusztító tűzvészből sértetlenül került ki a kép, ennek hatására a búcsújárások még több embert vonzottak. Fő búcsúja május utolsó vasárnapján és augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén van.