Nyomtatás

Kásád Tájház

Kásád, Magyarország legdélibb települése a Villányi hegységtől délre, Beremend alatt található. A falu településszerkezetén a mai napig látható, hogy a hajdani mocsaras térségben több patak és halastó volt és a falut vizek övezték. A lakosság többsége Boszniából a XVIII. században betelepült Dráva menti sokácokból áll, akik magukkal hozták szokásaikat, kultúrájukat. Népművészetüket is a legtovább őrizték meg a magyarországi horvát nemzetiségen belül. Foglalkozásukra nézve őstermelők voltak, az önellátást szolgáló földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, de a 30-as években több iparost is feljegyeztek a településen. Hagyományaik, életük bemutatását szolgálja a 80-as évek elején kialakított Tájház. A hat helyiségből álló épület döngölt föld és vályogtégla falazattal lakó-és gazdasági részre oszlik. A konyha szabadkéményes kemencével ellátott. A kisméretű ház, gabona és takarmány tárolására nem volt alkalmas, ezért ehhez az udvarban egy különálló gabonatárolót, un. hombárt készítettek A Tájház hűen tükrözi az ott lakók életmódját berendezéseivel, használati tárgyaival.