Nyomtatás

Wathay Ferenc

Az Árpádházi I. András király /1046-1060/ koráig nyúlik vissza a család eredete. Apja, Wathay Lőrinc, cseszneki várkapitány. Wathay Ferenc, a kiváló katona, író, festő és költő, 1568-ban született, a Győr melletti Nagyvágon. Kezdetben Sopronban tanult, de 17 évesen, a családi hagyományt követve, a tihanyi várban kezdte legendás hírűvé lett katonai pályáját. Részt vett többek között Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár töröktől való visszafoglalásában. Többször súlyosan megsebesül, fogságba esik, de rabláncait elreszelve, legendás körülmények között megszabadul rabságából. Katonai hősiessége jutalmául, Székesfehérvár helyettes parancsnokának nevezik ki, ahol 1602-ben a támadó török túlerővel hősiesen küzdve, súlyos sebekben, a törökök elfogják. Hosszú éveket tölt a konstantinápolyi börtönben. Itt írja meg élete kalandos történetét, szép rajzokkal ékesített Énekes Könyvét. Rabságából szabadulva, hátralévő életét is a török elleni harcra áldozza. Székesfehérvár, egyik legszebb köztéri szobrával adózik hálával legendás várkapitányának.